तुमची देय मुदत किती आहे?

2021-04-12

ऑर्डरची पुष्टी झाल्यावर देय रक्कम 30% असावी आणि बी / एलची प्रत मिळाल्यानंतर शिल्लक देय रक्कम द्यावी.